Haber Siteleri Akredite

Kurumsal iletişimin en önemli hususları arasında yer edinen konu popüler haber siteleriyle kurulacak ilişkidir. Basın bültenleri veya çeşitli içeriklerin en çok okunan ve otoriter haber sitelerinde yayınlanması, firma ve kurumun marka konumlandırma çalışmalarının önemli bir aşamasını ifade eder. Kurum faaliyetlerinin etkili bir dille yazılacak basın bültenleriyle haber sitelerine dağıtımı, kısa sürede birçok kişiye ulaşılmasını sağlayacak önemli bir tanıtım faaliyetidir.

En çok okunan ve takip edilen haber sitelerinde marka haberinin çıkması kuruma olan güveni tazeleyici ve marka imajını arttırıcı bir unsuru ifade eder. Hedef kitleye ulaşmak ve potansiyel kitle tarafından fark edilmek kolaylaşır. Bu kapsamda yapılacak faaliyetlerin yönetimi için içerik planlaması ve üretilen içeriklerin hangi platformda paylaşılması gerektiğinin tespit edilmesi gerekir. Böylece en çok verimlilik sağlayacak paylaşımlarla etkili bir çalışma gerçekleşir.