Perspektif

Yorum Ajans

Yorum Ajans, hayal etmeden önce hayalinize ortak olur. Dinler, anlar, yazar, çizer, görür ve gördüğünü gösterir. Her şeyin hazırlık aşamasını titizlikle yürütür, planlar, modellendirilir, formüle eder, bunun için geçerliliği kabul edilen tekniklerden yararlanır. Planlama aşamasından sonraki süreçte uygulamayı hayata geçirir. Pratik olur, plana sadık kalır, gereken yerlerde esnek hareket etme becerisini gösterir.

Yaratır, konsept üretir ve belirlenen bakış açısı üzerinden birden fazla fikirlere kapı aralar. Fikirleri analiz eder ve en uygulanabilir olana karar verdikten sonra tasarım sürecine geçer. Her aşama ve safhada müşteri geri bildirimlerini önemser. Test eder, yapılanı kontrol eder, dener ve hiçbir sorun olmadığı konusunda hemfikir olunduktan sonra müşteriye sunum safhasına geçilir.