Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurum kültürüne sahip ve kurumsallaşma sürecini başarıyla yürüten her firmanın görünen yüzü veya profili olarak ifade edilebilecek kurumsal kimlik tasarımına ihtiyacı kaçınılmaz. Kurum kültürünü, imajını ve prestijini en doğru şekilde aktarması beklenilen kurumsal kimlik tasarımı, modern trendleri içerirken, özgün ve sanatsal kaygılar etrafında şekillendirilmesi gereken tasarım çalışmalarından oluşur. Bu çalışmanın amacı kurum kültürü ve imajını bütünsel bir şekilde sunabilecek materyali ortaya koymaktır.

Değerinizi göz önüne alın !

Kurumsal kimlik tasarımının hedeflerinden biri, firma kültür ve imajının görselleştirme yoluyla aktarılması sağlamaktır. Böylece firma, potansiyel kitle veya alıcılar nezdinde ayırt edilebilen, fark edilen ve değerleri hakkında bilgi sahibi olunan, itibarlı konuma yükselir. Kurumsal kimlik tasarımının avantajları, özgün ve tasarım trendleri açısından beklenileni karşılayabilen düzeyde projelerin hayata geçirilmesiyle gerçekleşebilir.