Katalog ve Broşür Tasarımı

Firma ve kurumların tasarım çalışmalarına yönelik adım atmadan önce verilmek istenilen mesajın net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Böylece, tasarımın bir dili ve konsepti oluşur. Bu konsept ve fikir üzerinden bütüncül bir yaklaşım sergilenir. Tasarımların tutarlılık ve verimliliği maksimum düzeye çıkar. Bu sürecin profesyonel grafiker ve sanat yönetmenleri tarafından organize edilmesiyle elde edilecek başarı oranı yükselir.

Etkili ve yaratıcı tasarımlarla ön plana çıkın !

Katalog ve broşürler, markanın kurumsal kimliğine uygun öğelerden oluşmalı ve firmanın imajına olumlu katkılar kazandıracak sunama sahip olmalıdır. Yaratıcı fikirlerle klasik katalog ve broşür tasarımlarının yanı sıra, özgün ve hedef kitle üzerinde olumlu algılar oluşturacak tasarım çizgisi takip edilmelidir. Böylece, tanıtım faaliyetlerinden elde edilmek istenilen fayda maksimum oranda elde edilebilir.